4 ข้อพิจารณาสำหรับการติดตั้งแฟนคอยล์ ยูนิตของแอร์บ้าน

4 ข้อพิจารณาสำหรับการติดตั้งแฟนคอยล์ ยูนิตของแอร์บ้าน

หลักในการพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งในการติดตั้งแอร์บ้านที่ควรคำนึงจะมีสองตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ ตำแหน่งในบ้านและนอกบ้าน ซึ่งสองส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การทำความเย็นของแอร์บ้านสองอย่างที่ประกอบด้วย หนึ่งแฟนคอยล์ ยูนิต ( Fan Coil Unit) หรือ ที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า คอยล์เย็น ( Indoor Unit) และ สอง คอนเดนซิ่ง ยูนิต ( Condensing Unit) หรือ ที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า คอยล์ร้อน (Outdoor Unit) ในบทความนี่จะนำเสนอถึงหลักในการพิจารณาการติดตั้งแอร์บ้านที่เหมาะสมในส่วนของแฟนคอยล์ ยูนิต ( Fan Coil Unit) หรือ ที่ คอยล์เย็น ( Indoor Unit) นั่นเอง เนื่องจากส่วนของคอยล์เย็นนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำหน้าที่ในการดูดซับความร้อนภายในห้องที่ติดตั้งแอร์บ้านและปรับอุณหภูมิภายในห้องให้มีความเย็นลงนั่นเอง ภายในคอยล์เย็นนั้นจะประกอบด้วย แผงคอยล์เย็นและชุดมอเตอร์พัดลม รวมไปถึงตัวกรองอากาศ ฝาครอบ และสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผู้ใช้งานแอร์บ้านในร่มโดยตรง ซึ่งตำแหน่งที่ควรคำนึงถึงในการติดตั้งเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและเป็นการบำรุงรักษาแอร์บ้านไม่ให้ทำงานหนักเกินไปประกอบด้วย

1.เป็นตำแหน่งที่ง่ายต่อการดูแลรักษา

ตำแหน่งที่ติดตั้งแฟนคอยล์ ยูนิต ของแอร์บ้านนั้นควรเป็นตำแหน่งที่ง่ายต่อการเข้าถึงเครื่องในการดูแลรักษาและเหมาะแก่การที่จะทำความสะอาด ถอดล้าง ส่วนวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงการปัดล้างฝุ่นที่ฟิลเตอร์บ่อยๆได้โดยง่ายเพราะถ้าหากเป็นบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงหรือติดกับพื้นที่ใช้งานที่ที่ไม่เหมาะสมแก่การทำความสะอาดด้วยแล้วก็จะกลายเป็นความยุ่งยากภายหลังติดตั้งแอร์บ้านเสร็จอีกด้วย

2.หลีกเลี่ยงที่จะให้แอร์สัมผัสตัวผู้ใช้งานโดยตรง

กรณีการติดตั้ง แฟนคอยล์ ยูนิตในห้องนอนนั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้ใช้งานแอร์บ้านในห้องนั้นที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือเรื่องทีเกี่ยวกับสุขภาพผู้ใช้งานโดยตรง ดังนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงตำแหน่งแอร์บ้านที่จะส่งลมสัมผัสตัวผู้นอนในห้องโดยตรง

3.รีโมทคอนโทรลตำแหน่งที่เข้าถึงง่าย

สำหรับตำแหน่งที่ติดตั้งรีโมทคอนโทรลแอร์บ้านควรอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายในเวลาที่ต้องการใช้งาน อาทิ ห้องนอนควรอยู่ใกล้กับบริเวณเตียงนอน เพราะถ้าหากต้องปรับอุณหภูมิของแอร์บ้านในเวลานอนตอนกลางคืนก็สามารถทำได้โดยง่ายโดยไม่ต้องลุกขึ้นไปหารีโมทคอนโทรลในที่ไกลๆ

4.สะดวกต่อการดูแลรักษา

ตำแหน่งที่ติดตั้งแฟนคอยล์ ยูนิต ของแอร์บ้านนั้นควรติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ใกล้กับช่องเปิดหรือระเบียงฝั่งที่มีคอนเดนซิ่ง ยูนิต ติดตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นความสะดวกในขั้นตอนการติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์แอร์บ้านได้อย่างเหมาะสม